Vooraf

In het jaarboekje vindt u informatie over de locatie die uw zoon of dochter bezoekt. De dagelijkse gang van zaken op locatie Sweelincklaan is in handen van de directie van deze locatie. Met veel plezier bied ik de leerlingen en hun ouders dit jaarboekje aan. Het is een ‘gids’ voor onze school: een wegwijzer voor u en voor ons allen.

Naast mededelingen over de dagelijkse gang van zaken biedt het jaarboekje informatie die voor een goed contact tussen school en gezin noodzakelijk is. Tijdens het schooljaar zult u vooral digitaal regelmatig aanvullende informatie vanuit de school ontvangen. Voor vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen met de school. Ik wens de leerlingen, ouders en teamleden een goed en succesvol schooljaar. De school is van ons allemaal!

ISW Sweelincklaan

Bezoekadres:
Sweelincklaan 1
2692 BA 's-Gravenzande 
T (0174) 41 44 00 
E [email protected]
I www.isw.info

Postadres
Postbus 242 
2690 AE 's-Gravenzande