Ouderraad ISW Sweelincklaan


Welkom op de pagina van de ouderraad! 

De Ouderraad (OR) van ISW Sweelincklaan (SWL) bestaat uit een enthousiaste groep ouders van leerlingen uit de onder- en bovenbouw. 

Onze ouders zijn geïnteresseerd in de SWL als geheel. De leerling staat centraal en verder de kwaliteit van het onderwijs, het onderwijsklimaat, de visie van de school en de onderwijskundige ontwikkelingen.

Wat is de OR? 

 De OR is een overlegorgaan tussen ouders en de school. De OR vergadert gemiddeld vijf maal per jaar met de directie.

Wat doet de ouderraad?

Tijdens de OR vergaderingen wordt meegedacht met de directie over allerlei ontwikkelingen binnen de SWL, waarbij de leerlingen altijd centraal staan. De OR dient als klankbord voor de directie. De OR voorziet de directie van gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast hebben leden van de OR periodieke overleggen met de teamleiders. 

De OR bestaat uit de volgende leden: 

Priscilla Altun, lid OR
Mara Groenewegen, lid OR
Karin van der Helm, lid OR
Sjoerd van der Wardt, lid OR

Wilt u meer weten over de OR of heeft u vragen of suggesties? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de OR via [email protected].