Afmelding van leerlingen Pagina afdrukken

Lees hier meer over het afmelden van leerlingen.
Afmelding van leerlingen

Afmelding van leerlingen

Uw zoon of dochter wegens ziekte afmelden? Geef dit via magister aan ons door. Instructie voor ziekmelden via magister vindt u hier. 

Voor een ziekmelding geldt het volgende:

  • Afmelding doorgeven voor het eerste lesuur van uw kind.
  • Afmelden kan voor dezelfde dag (vandaag) en eventueel voor de dag erna (morgen).
  • Na het weekend dient er altijd een nieuwe afmelding te komen.
  • Elke dag van afwezigheid dient vooraf doorgegeven te zijn.

Voor kortdurende afwezigheid, bijvoorbeeld vanwege een bezoek aan de tandarts, kunt u ook gebruik maken van magister. U geeft aan welke dag het betreft (vandaag of morgen) en vervolgens kunt u in het opmerkingenveld aangeven welk uur/tijdstip uw kind niet op school zal zijn. Bij de administratie wordt deze melding verwerkt, waarna alleen voor het betreffende uur de melding ME (medisch afwezig) zal verschijnen.

Voor verlof buiten de reguliere schoolvakanties verwijzen we u naar de voorwaarden die door leerplicht zijn opgesteld. Deze voorwaarden vindt u bij buitengewoon verlof.

Lukt het niet om afwezigheid te melden via magister, dan is het mogelijk om telefonisch een ziekmelding/ medische afspraak of vervangen door absentie door te geven.