Afmelding van leerlingen Pagina afdrukken

Lees hier meer over het afmelden van leerlingen.
Afmelding van leerlingen

Afmelding van leerlingen

Uw zoon of dochter wegens ziekte afmelden? Geef dit via magister aan ons door. Instructie voor ziekmelden via magister vindt u hier. Het is eventueel mogelijk om telefonisch aan de administratie ziekmeldingen door te geven via telefoonnummer (0174) 414400.

Voor een digitale of telefonische ziekmelding geldt het volgende:

  • Afmelding doorgeven voor het eerste lesuur van uw kind.
  • Afmelden kan voor dezelfde dag (vandaag) en eventueel voor de dag erna (morgen).
  • Afmelden op vrijdag, kan alleen voor vrijdag.
  • Na het weekend dient er altijd een nieuwe afmelding te volgen.
  • Elke dag van afwezigheid dient vooraf doorgegeven te zijn.

Voor kortdurende afwezigheid, bijvoorbeeld vanwege een bezoek aan de tandarts, vult u een blauw briefje in. Deze briefjes zijn op te halen bij de conciërge. Voor verlof buiten de reguliere schoolvakanties verwijzen we u naar de voorwaarden die door leerplicht zijn opgesteld. Deze voorwaarden vindt u bij buitengewoon verlof.