Leerlingenstatuut

De opleiding beschikt over een leerlingenstatuut, waarin de plichten en rechten van de leerlingen vermeld staan. Tevens staat in het leerlingenstatuut vermeld hoe te handelen indien er problemen gerezen zijn tussen leerlingen en school. Mede hierom is het leerlingenstatuut van belang voor alle geledingen binnen de opleiding. Het statuut is al in het eerste leerjaar uitgereikt aan de leerlingen; later instromende leerlingen ontvangen het statuut na plaatsing op het ISW.