Jaarverslag

ISW wordt opgenomen in het jaarverslag van Lucas Onderwijs:
https://www.lucasonderwijs.nl/over-ons/publicaties