Privacy 

Algemene informatie
De website is uitsluitend bedoeld om informatie te geven over de Interconfessionele Scholengroep Westland. ISW spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De inhoud van de website kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten
Op de website van ISW staan foto's die zijn gemaakt tijdens schoolactiviteiten. De geportretteerde leerlingen zijn vooraf geïnformeerd over het maken en het gebruik van deze foto's op de website van ISW. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van een foto kunt u dit melden bij de locatiedirecteur of via de webmaster. De foto zal dan verwijderd worden.
 
De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar worden gemaakt, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van de website.