Agenda

Herkansing SE4 klas 3

05 juni
Herkansing SE4 klas 3

Organisatie-/professionaliseringsdag 6

10 juni
Leerlingen roostervrij
Lees meer …

Uitslag Centraal Examen (tijdvak 1)

12 juni
Uitslag Centraal Examen (tijdvak 1)

Start Centraal Examen (tijdvak 2)

18 juni
Start Centraal Examen (tijdvak 2)

CE2 Duits: 13.30-15.30 uur

18 juni
CE2 Duits: 13.30-15.30 uur

CE2 Nederlands: 13.30-15.30 uur

18 juni
CE2 Nederlands: 13.30-15.30 uur

CE2 Maatschappijkunde: 9.00-11.00 uur

19 juni
CE2 Maatschappijkunde: 9.00-11.00 uur

CE2 Geschiedenis: 13.30-15.30 uur

19 juni
CE2 Geschiedenis: 13.30-15.30 uur

CE2 Aardrijkskunde: 13.30-15.30 uur

20 juni
CE2 Aardrijkskunde: 13.30-15.30 uur

CE2 Biologie: 13.30-15.30 uur

20 juni
CE2 Biologie: 13.30-15.30 uur

CE2 Wiskunde: 13.30-15.30 uur

20 juni
CE2 Wiskunde: 13.30-15.30 uur

CE2 Beeldende vorming: 13.30-15.30 uur

21 juni
CE2 Beeldende vorming: 13.30-15.30 uur

CE2 Nask-1: 13.30-15.30 uur

21 juni
CE2 Nask-1: 13.30-15.30 uur

CE2 Nask-2: 13.30-15.30 uur

24 juni
CE2 Nask-2: 13.30-15.30 uur

CE2 Economie: 13.30-15.30 uur

25 juni
CE2 Economie: 13.30-15.30 uur

CE2 Engels: 13.30-15.30 uur

25 juni
CE2 Engels: 13.30-15.30 uur

Uitslag Centraal Examen (tijdvak 2)

28 juni
Uitslag Centraal Examen (tijdvak 2)