Anti-pestprotocol

De school moet voor alle leerlingen een veilige en prettige plek zijn. Dit boekje is erop gericht om zowel het personeel als de ouders en de leerlingen op de hoogte te stellen van wat de school doet om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te creëren. De activiteiten die in dit boekje beschreven worden, worden regelmatig geëvalueerd en aangepast. 

Onze school beschikt over een anti-pestcoördinator, mevrouw Van Harmelen. Zij werkt nauw samen met de teamleider, die de dagelijkse gang van zaken volgen en bewaken.