Ouderbijdrage

De ouderbijdrage gebruikt de school voor leermiddelen en leerlingactiviteiten die buiten de overheidssubsidie vallen. De ouderbijdrage is vrijwillig. Wij willen die bijdrage zo laag mogelijk houden en gelukkig hebben wij al jaren een van de laagste in de regio. De ouderbijdrage bestaat uit twee delen: in het schooljaar 2019 - 2020 is de ouderbijdrage € 60,- en € 23,- samen € 83,- per leerling.

  • extra leermiddelen ICT
  • vieringen
  • kosten ouder- en leerlingenraad
  • reproductiekosten
  • consumpties ouderavonden

 De scholen brengen verder specifieke zaken in rekening, zoals de werkweken, materialen en excursies. 

Voor het innen van diverse betalingen, zoals de ouderbijdrage, kosten voor excursies en reizen, werken wij met het programma WIScollect. Is de hoogte van de ouderbijdrage voor u een groot bezwaar, dan kunt u een (gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen bij de locatiedirecteur.


Specificatie activiteitenbundel - Extra schoolkosten

Wij gebruiken het programma Wis Collect voor het innen van de diverse betalingen, zoals ouderbijdrage, activiteiten etc. Een overzicht voor het cursusjaar 2019-2020:

Overzicht kosten – activiteiten klas 1 € 213,00
Overzicht kosten – activiteiten klas 2 VC € 210,00
Overzicht kosten – activiteiten klas 2 M € 195,00
Overzicht kosten – activiteiten klas 3 € 110,00
Overzicht kosten – activiteiten klas 4 € 95,00

 Aanvullende activiteiten klas 1 t/m 4  

Klas 3 Werkweek € 205,00
Klas 4 Cultuurreis € 200,00


Handleiding voor WisCollect