Ouderbijdrage

De ouderbijdrage gebruikt de school voor leermiddelen en leerlingactiviteiten die buiten de overheidssubsidie vallen. De ouderbijdrage is vrijwillig. Wij willen die bijdrage zo laag mogelijk houden en gelukkig hebben wij al jaren een van de laagste in de regio. De ouderbijdrage bestaat uit twee delen: in het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage € 60,- en € 23,- samen € 83,- per leerling.

De school brengt verder specifieke zaken in rekening, zoals de werkweken, materialen en excursies. 

Voor het innen van diverse betalingen, zoals de ouderbijdrage, kosten voor excursies en reizen, werken wij met het programma WisCollect. Is de hoogte van de ouderbijdrage voor u een groot bezwaar, dan denk wij graag met u mee voor een passende oplossing.

U zult het betaalverzoek voor de ouderbijdrage in de maand oktober ontvangen.


Activiteitenbundel - Extra schoolkosten

U ontvangt in de eerste schoolweken een betaalverzoek voor de activiteitenbundel.  Zie hieronder een overzicht van de kosten voor het schooljaar 2023-2024.


activiteiten klas 1 mavo / mavo havo € 173,50
activiteiten klas 1 Montessori € 238,75
activiteiten klas 2 mavo
€ 179,00
activiteiten klas 2 Montessori € 225,75
activiteiten klas 3 mavo
€ 157,00
activiteiten klas 3 Montessori
€ 191,00
activiteiten klas 4 € 120,50


Eigen device Montessori

Het belang van digitaal onderwijs heeft zich het afgelopen jaar bewezen. Om bij te dragen aan de digitale ontwikkeling van iedere leerling hebben wij voor de montessoristroom van ISW Sweelincklaan gekozen om met laptops in de klas te werken. Dit betekent dat iedere leerling een eigen laptop moet hebben bij de start van het schooljaar. Voor de organisatie hiervan zijn we een samenwerking aangegaan met The Rent Company. De missie van The Rent Company is: ‘Elke leerling toegang geven tot digitaal onderwijs.’ Daarom bieden zij laptops aan tegen huur of koop, met daarbij het Easy4u zekerheidspakket voor service, garantie en schade- en diefstaldekking. Daarmee is uw zoon of dochter altijd verzekerd van een werkende laptop in de klas en heeft u er geen omkijken meer naar.

Device Montessori
Bestelflyer The Rent Company


Handleiding voor WisCollect