Zorgplan

Het kader van de zorg, zoals ISW die biedt, wordt gevormd door de Zorgplicht die geformuleerd is in de wet Passend Onderwijs. Iedere leerling komt in aanmerking voor zorg en begeleiding zowel op onderwijskundig gebied als op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. De mentor is de spil in de begeleiding. ISW wil adequate zorg zo dicht mogelijk bij de leerling aanbieden.