Maatschappelijke stage

Op de Sweelincklaan vinden we het belangrijk dat leerlingen een steentje bijdragen aan de maatschappij. Iedereen is hier immers een onderdeel van. Om deel te laten nemen aan de wereld om hen heen gaan de leerlingen van leerjaar 2 op maatschappelijke stage. De stage is onbetaald.

Door het lopen van de maatschappelijke stage doen leerlingen ervaringen op die hen voorbereid op hun carrière en deelname aan de maatschappij. Daarom is de maatschappelijke stage een onderdeel van het LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding). Deze stage sluit aan op de stage die de leerlingen in klas 3 gaan lopen.

Iedere leerling loopt 25 uur stage buiten de reguliere lessen om. Daarnaast hebben leerlingen 5 uur de tijd om te werken aan de opdrachten in het stageboekje. Meer informatie, de aanwezigheidslijst en het stageboekje zijn te vinden op de ELO van Magister onder het kopje opdrachten.

De werkwijze is als volgt:

·         Vraag na of je stageplek akkoord is aan de mentor, meneer Eberwijn of aan mevrouw Van Luijk
·         Download de documenten van Magister
·         Sla het stageboekje op op je computer en maak de opdrachten
·         Neem het aanwezigheidsformulier mee naar je stage en laat elke keer de aanwezigeid aftekenen
·         Aan het eind van de stage laat je je begeleider de beoordeling invullen
·         Je vult je zelfbeoordeling in
·         Je maakt foto’s van de documenten en levert deze in via Magister via opdrachten
·         Je levert het stageboekje in via Magister

Activiteiten die leerlingen kunnen uitvoeren zijn: helpen bij een sportclub, de scouting of de kerk, doen van vrijwilligerswerk voor bijvoorbeeld kinderen of ouderen, organiseren van activiteiten etc. Sommige leerlingen doen al vrijwilligerswerk, dit kunnen zij gebruiken als stageplek.

Het is belangrijk dat leerlingen een onbetaalde stageplek zoeken en iemand die hen daarbij begeleidt. Deze persoon helpt hen bij de uitvoering en tekent hun aanwezigheid af.

Voor de leerlingen die geen stageplek kunnen vinden, komt Vitis Westland langs om uitleg te geven over de vrijwilligersvacature bank die online te vinden is.

Voor vragen over maatschappelijke stage kan contact worden gezocht met meneer Eberwijn ([email protected]) of mevrouw Van Luijk ([email protected])