Aanmelden zij-instroom ISW Sweelincklaan


De inschrijving voor schooljaar 2024-2025 is gesloten.
Er zijn geen plekjes beschikbaar. Onze locatie heeft geen wachtlijst.


Ben jij opzoek naar een middelbare school en wil je instromen in leerjaar 2, 3, 4, mavo of leerjaar 2, 3 montessori? Vul dan onderstaand formulier samen met je ouder(s)/verzorger(s) in.

Klik hier voor het formulier: Aanmeldformulier is gesloten.
Het invullen van dit aanmeldformulier geeft geen garantie voor een definitieve aanmelding op onze locatie. 

Nadat het formulier is ingevuld en verzonden word je automatisch op de wachtlijst geplaatst. Je ontvangt geen bevestiging.
Let op: het aantal plaatsen voor instroom in schooljaar 2024-2025 is beperkt, het is raadzaam om ook een alternatief te zoeken.

In week 27/28 kunnen wij pas uitsluitsel geven of er een plekje voor jou beschikbaar is. Houd er rekening mee dat je pas in deze weken reactie zult ontvangen over een eventuele plaatsing.

Zodra je geplaatst wordt is het noodzakelijk om de volgende documentatie aan te leveren bij de administratie. Dit kan per mail naar [email protected] t.a.v. de teamleider.

  • Ingevuld aanmeldformulier
  • VO-VO formulier, ingevuld door je huidige mentor
  • OKR (onderwijskundig rapport basisschool)
  • Indien van toepassing:
    stoornisverklaring (dyslexie, dyscalcylie, AD(H)D, ASS
    belangrijke medische informatie (allergieën e.d.)
  • Recent cijferoverzicht
  • Recent verzuimoverzicht

Lees ook:
Benieuwd naar welke vakkenpakketten (3mavo) en profielen (4mavo) we hebben? Klik op deze link voor meer informatie.

Heeft u vragen en komt u graag in contact? Neem dan contact op met een van onze teamleiders:

Teamleider klas 1 mavo-mavo/havo en 2 mavo

Dhr. A. Eberwijn
E [email protected]

Teamleider klas 1, 2 en 3 Montessori

vacant

Teamleider klas 3 en 4 mavo

Mevr. G. Verweij-Duijzer
E [email protected]