Dyslexiebeleid

Iedere leerling zou het type onderwijs moeten kunnen volgen dat optimaal aansluit bij zijn of haar capaciteiten. Leerlingen met een handicap als dyslexie hebben daarbij op bepaalde onderdelen soms wat extra hulp nodig. Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring mogen daarom van extra faciliteiten gebruikmaken.

In het dyslexiebeleid kunt u de regeling vinden zoals deze op de Sweelincklaan gehanteerd wordt.

RT leerjaar 1 

Leerlingen met dyslexie, NT2 leerlingen of leerlingen met taalachterstanden gesignaleerd vanaf de basisschool krijgen gelijk vanaf de start RT aangeboden. Verder zal de mentor en/of Nederlands docent een leerling aanreiken mocht er extra hulp nodig zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met de Remedial Teacher. 

RT leerjaar 2/3/4 

Vanaf leerjaar 2 wordt er niet standaard RT aangeboden voor leerlingen met dyslexie, NT2 leerlingen of leerlingen met taalachterstanden. De Remedial Teacher kijkt aan het einde van leerjaar 1 of het nodig is dat de RT in leerjaar 2 doorgaat. Als de RT stopt, dan houden de mentor en docent Nederlands in de gaten hoe het gaat. Is er weer RT nodig, dan trekken zij aan de bel of de leerling/ouders kunnen het zelf aangeven bij de mentor. De mentor bekijkt samen met de Remedial Teacher of het noodzakelijk is. 

 

Contactpersonen:
Mw. C. van Harmelen (zorgcoördinator) [email protected]
Mw. L. Voskamp-Klop (Remedial Teacher) [email protected]
Mw. I. Warnaar (Begeleider Trajectgroep/
zorgcoördinator) [email protected]