Financiën Pagina afdrukken

Wat betaalt u bij ons op school aan ouderbijdrage, wat zijn de schoolkosten, hoe bestelt u de schoolboeken, wanneer krijgt u tegemoetkoming in de studiekosten en informatie over de collectieve scholierenongevallenverzekering. Klik op één van onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Activiteitenbundel Schoolavonden/feesten Garderobekluisjes Ouderbijdrage Specificatie activiteitenbundel - Extra schoolkosten Schoolkosten Sportkleding Boeken Tegemoetkoming in de studiekosten Ongevallenverzekering Aansprakelijkheid Reisverzekering

Activiteitenbundel

Voor de meeste leerjaren organiseren wij tijdens het schooljaar excursies en culturele activiteiten. Dit is een waardevolle verdieping en aanvulling op het reguliere onderwijs. De kosten van deze excursies en activiteiten proberen we zo laag mogelijk te houden.

Schoolavonden/feesten

In de loop van het cursusjaar organiseert de school regelmatig activiteiten en festiviteiten. Op deze feesten schenken wij geen alcohol en mogen leerlingen en docenten niet roken. Alleen voor door de school georganiseerde en toegestane evenementen is de school verantwoordelijk. 

Garderobekluisjes

Iedere leerling krijgt een garderobekluisje toegewezen. Dit kluisje houden de leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan. Het kluisje biedt ook ruimte voor een brommerhelm. Het kluisje wordt bediend met een chipcard. De jaarlijkse huur bedraagt € 15,00. Bij verlies van de chipcard moet een nieuwe card aangeschaft worden. De kosten daarvan zijn € 5,00 en worden aan de leerling doorberekend.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage gebruikt de school voor leermiddelen en leerlingactiviteiten die buiten de overheidssubsidie vallen. De ouderbijdrage is vrijwillig. Wij willen die bijdrage zo laag mogelijk houden en gelukkig hebben wij al jaren een van de laagste in de regio. De ouderbijdrage bestaat uit twee delen: in het schooljaar 2021-2022 is de ouderbijdrage € 60,- en € 23,- samen € 83,- per leerling. De volgende kosten worden daarmee gedekt:

 • extra leermiddelen ICT
 • vieringen
 • kosten ouder- en leerlingenraad
 • reproductiekosten
 • consumpties ouderavonden

De scholen brengen verder specifieke zaken in rekening, zoals de werkweken, materialen en excursies. 

Voor het innen van diverse betalingen, zoals de ouderbijdrage, kosten voor excursies en reizen, werken wij met het programma WIScollect. Het niet betalen van de ouderbijdrage en/of overige schoolkosten leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of programma’s door de school georganiseerd. De school kan echter wel besluiten een activiteit niet door te laten gaan als er onvoldoende financiering voor is.  

Is de hoogte van de ouderbijdrage en/of overige schoolkosten voor u een groot bezwaar? De bezwaarprocedure is te vinden op www.isw.info (zoek op Ouderbijdrage).  

 

Specificatie activiteitenbundel - Extra schoolkosten

Wij gebruiken het programma Wis Collect voor het innen van de diverse betalingen, zoals ouderbijdrage, activiteiten etc. Het een overzicht voor het cursusjaar 2021-2022. 

Overzicht kosten – activiteiten klas 1

€ 213,00

Overzicht kosten – activiteiten klas 2 VC

€ 210,00

Overzicht kosten – activiteiten klas 2 M

€ 195,00

Overzicht kosten – activiteiten klas 3

€ 110,00

Overzicht kosten – activiteiten klas 4

€ 95,00

 

Aanvullende activiteiten klas 1 t/m 4

 

 

Klas 3

Werkweek

€ 205,00

Schoolkosten

Op de website staan de schoolkosten onder onze school > financiën.

Sportkleding

Deelname aan de les lichamelijke opvoeding in elk leerjaar is alleen toegestaan in sportkleding die voldoet aan de volgende kledingvoorschriften:

 • Binnen L.O.: Blauw sport T-shirt ISW, korte sportbroek (boven kniehoogte) en zaalschoenen (geen afgevende (zwarte) zool)
 • Buiten L.O.: Blauw sport T-shirt ISW, korte sportbroek (boven kniehoogte) en geschikte sportschoenen. Trainingsjack / trui, trainingsbroek is toegestaan.

Het sportshirt kost € 12,- en is uit voorraad leverbaar en verkrijgbaar bij:

Sport 2000 Naaldwijk 
Rembrandtstraat 20a
2671 GD  Naaldwijk
Sport 2000 Rob v.d. Geest
Langestraat 233
2691 BG  's-Gravenzande
T (0174) 67 06 56T (0174) 41 28 67

Boeken

Alle leermiddelen die een leerling gedurende één schooljaar gebruikt, zijn gratis. De school betaalt de volgende lesmaterialen:

 • lesboeken
 • werkboeken
 • projectboeken en tabellenboeken
 • examentrainingen en examenbundels
 • eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
 • de licentiekosten van digitaal leermateriaal

Wat is niet gratis?
Ouders betalen zelf de artikelen die leerlingen meerdere jaren gebruiken en/of de artikelen die meerdere gezinsleden gebruiken. Voorbeelden daarvan zijn:

 • atlas
 • woordenboeken
 • agenda
 • de kosten van ICT-middelen (zoals een computer)
 • rekenmachines
 • sportkleding
 • gereedschap
 • schriften en multomap
 • pennen en dergelijke
 • divice Montessori

Leermiddelen
Iedere leerling moet tijdens de lessen de noodzakelijke schoolboeken en overige leermiddelen bij zich hebben.

Tegemoetkoming in de studiekosten

Ouders van studerende kinderen (vanaf 18 jaar) kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Ouders kunnen deze voor het volgende leerjaar aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor inlichtingen of het aanvragen van brochures kunnen zij terecht bij:
Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl), (050) 599 77 55
Informatie over de studiekosten is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl

Ongevallenverzekering

Op grond van de ongevallenverzekering zijn het personeel en de leerlingen verzekerd tijdens schooluren en evenementen in schoolverband en ook gedurende het rechtstreeks van huis naar school reizen en omgekeerd. De verzekering is ook van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden of leerwerkovereenkomst en tijdens het rechtstreeks van huis naar de stageplaats reizen en omgekeerd. De leerlingen die op stage gaan, zijn hier dus meeverzekerd. Schade aan materiële zaken zoals brillen, beugels, kleding en vervoermiddelen zijn niet meeverzekerd. Voor genees- en tandheelkundige hulp geldt de verzekering alleen voor zover de kosten niet al ergens anders zijn verzekerd en tot een maximaal bedrag. Het wettelijk verplichte eigen risico van de zorgverzekering valt niet onder de dekking van de ongevallenverzekering.

Aansprakelijkheid

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering vergoedt de schade waar de school aansprakelijk voor is. Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat:

 • De school en het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk zijn voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse evenementen en activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in zijn zorgplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Denk bijvoorbeeld aan een bal tegen de bril tijdens de gymnastiekles. Die schade valt in beginsel niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dus niet door de school vergoed.
 • De school is in eerste instantie niet aansprakelijk voor schade die door onrechtmatig gedrag van leerlingen op school is veroorzaakt. Leerlingen of (indien zij jonger zijn dan 14 jaar) hun ouders, zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of –activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is daarom van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Reisverzekering

Voor de scholen die vallen onder Lucas Onderwijs, zoals ISW, is een reisverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt wereldwijd dekking voor reizen, kampen en excursies die door of onder toezicht van de school plaatsvinden. De verzekering biedt onder andere dekking voor:

 • Medische kosten
 • Extra kosten zoals kosten langer verblijf, extra terugreiskosten, overkomst familie
 • Bagage
 • Reisdocumenten

Het eigen risico is nu nihil.