Buitengewoon verlof

Voor het aanvragen van buitengewoon verlof kunt u onderstaand formulier downloaden en ingevuld bij de administratie afgeven. U kunt het formulier ook digitaal, inclusief ondertekening, versturen aan de administratie (sweelincklaan@isw.info). Indien het verlof betrekking heeft op een extra vakantie buiten de reguliere schoolvakanties bent u verplicht ook de werkgeversverklaring in te vullen.

Na beoordeling van uw aanvraag door de verzuimcoördinator en/of de locatiedirecteur ontvangt u zo spoedig mogelijk antwoord.