Montessorionderwijs voor mavo, havo en vwo

Vanaf schooljaar 2020/2021 kun je op ISW Sweelincklaan terecht voor voortgezet montessorionderwijs. Dit is een onderwijsvorm waarbij je zoveel mogelijk in je eigen tempo en op een bij jou passende manier studeert. Naast de leervakken is er veel aandacht voor sociale en emotionele vorming, leren kiezen, reflecteren, sociaal leren, samenhang tussen lesstof onderzoeken en een maatschappelijke rol vervullen. Iets voor jou?

Wat is montessorionderwijs?
Wanneer je kiest voor montessorionderwijs krijg je gewoon de vakken die bij het voortgezet onderwijs horen. Denk bijvoorbeeld aan Nederlands, Engels en wiskunde. Om de samenhang tussen de vakken te bevorderen, werken we ook met vakken als society en science. Maar anders dan in de ‘gewone’ klas leren we je vooral om het zelf te doen. Maria Montessori, grondlegger van montessorionderwijs, beschreef dat als volgt: ‘Help mij het zelf te doen’. Je krijgt dus veel ruimte om zelf te beslissen wat je leert, wanneer je dat leert en hoe je het leert. Daarvoor is het belangrijk dat je een onderzoekende houding hebt, zelfstandig bent en de verantwoordelijkheid aankunt om zelf keuzes te maken.

Kenmerken
Montessorionderwijs heeft een aantal belangrijke kenmerken die je steeds terugziet. Een van die kenmerken is dat je bij ons leert kiezen. Hoe maak je goede keuzes, waar hou je rekening mee en wat zijn de consequenties. Coaching is een ander belangrijk aspect. De leraar vervult vooral de rol van coach en staat aan de zijlijn om jou te motiveren, te stimuleren en te leren hoe je het zelf kan doen. Samenhang in leerstof is ook een van de kenmerken. Veel vakken hebben raakvlakken met elkaar en waar mogelijk kijken we over de grenzen van de vakken heen. 

Hoe gaat dat in de praktijk?
Je volgt binnen het montessorionderwijs dus dezelfde vakken, maar je bepaalt als het ware zelf de route. De ene week besteed je wellicht wat meer tijd aan het ene vak, de week daarop juist aan een ander vak. In jouw klas zitten leerlingen met mavo-, havo- en vwo-advies en dat betekent dat jullie vaak veel van elkaar kunnen leren. 

Sweelinckuur
We starten op de Sweelincklaan iedere dag met het ‘Sweelinckuur’. Daarin overleg je met je mentor wat je die dag of week gaat doen. Verder is er in dat uur ook ruimte voor meer levensbeschouwelijke onderwerpen: wat gebeurt er in de wereld om ons heen?