Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat betekent ISW?

ISW staat voor Interconfessionele Scholengroep Westland.

Wat betekent Interconfessioneel?

ISW is een interconfessionele scholengroep. Dat betekent dat we werken vanuit Christelijke (protestantse en katholieke) waarden en normen. Iedereen die zich hierin kan vinden is van harte welkom op onze scholen. De belangrijkste kernwaarden zijn: vertrouwen, respect, veiligheid, eerlijkheid, oprechtheid en openheid, kwaliteit en degelijkheid.

Wat is een elektronische leeromgeving (ELO)?

Bij een ELO kun je leren via de computer. Je kunt bijvoorbeeld extra informatie krijgen per vak. Je kunt lessen oefenen. En je kunt ook berichten uitwisselen met andere leerlingen en docenten.

Wanneer weet je of je bent toegelaten op de school van je keuze?

Voor de meivakantie ontvang je bericht van ons.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Woon je in het Westland? Dan krijg je via de basisschool een aanmeldingsformulier. Je kunt het aanmeldingsformulier ook uitprinten vanaf de site.

Op welke locatie kom ik terecht?

We hebben meerdere locaties. Het onderwijs verschilt wel wat per locatie. Meestal vertelt je basisschool welk vervolgonderwijs en dus welke scholen voor jou geschikt zijn.

Hoe vind ik mijn weg in de school?

Let maar op, je zult heel snel de weg weten. Daar helpen we je bij. De eerste schooldagen laten we je zien waar de lokalen zijn. Ook kijken we even op andere plekken in de school. Bijvoorbeeld in de mediatheek en de gymzaal.

Blijf je alle jaren bij ons op school?

Ga je na een jaar naar de havo? Dat kan alleen op ISW Gasthuislaan of ISW Hoogeland. Ga je na twee jaar door met het Vakcollege? Dan ga je verder op ISW Hoge Woerd. Ga je naar de mavo? Dan blijf je bij ons op school.

Naar je nieuwe school

Mag ik ook opgeven bij wie ik in de klas wil?

Ja, dat kan. Natuurlijk moet je vriend of vriendin dan wel hetzelfde advies hebben gekregen. Bijvoorbeeld: heb jij een mavo/havo-advies en je vriend/vriendin een Vakcollege-advies? Dan kun je niet bij elkaar in de klas komen. We overleggen ook met je juf of meester van groep 8 over de indeling van de klassen, dus die moet dat ook een goed idee vinden!

Kun je makkelijk vrienden worden met andere leerlingen?

Net als jij komen alle eersteklassers van een basisschool. Misschien ken je een paar leerlingen nog van je eigen groep acht. Maar de meeste leerlingen zijn nieuw voor je. Er zijn dus nog geen groepjes gevormd. Je kunt dus met iedereen vrienden of vriendinnen worden.

Hoe kom ik aan schoolboeken en andere materialen?

De schoolboeken krijg je gratis van school. In juni hoor je hoe je ze kunt bestellen. Dat gaat via internet. Je krijgt je boeken daarna thuisbezorgd of je krijgt ze via school. Ook hoor je dan wat je nog meer moet kopen, zoals een agenda, etui, passer, rekenmachine en sportkleding.

Hoe kom ik aan een kluisje?

Iedere leerling krijgt een eigen kluisje op school. Handig voor je eigen spullen die je veilig wilt bewaren: je jas, mobiel e.d. Ook boeken die je later op de dag pas nodig hebt kun je in de kluis stoppen. Een kluisje huren kost vijftien euro per jaar. Je opent het kluisje met je eigen chipcard. Raak 'm niet kwijt: dan moet je een nieuwe aanvragen voor vijf euro.

Zijn er ook pauzes?

Iedereen houdt pauze op de begane grond. Er zijn verschillende plekken waar je pauze kunt houden, zoals in de aula, op het schoolplein of op het binnenplein.

Kun je eten en drinken kopen in de aula?

Ja, tijdens de pauzes kun je broodjes, snacks, snoep, frisdrank en soep in de aula kopen.

Welke regels zijn er op school?

Bij ons zijn de regels ongeveer hetzelfde als op andere scholen. We willen bijvoorbeeld geen mobiele telefoons en kauwgom in de klas. Buiten de klas mag je je mobieltje wel gebruiken. Verder vinden we het belangrijk dat je je veilig en prettig voelt op school.

Mag ik mijn mobiele telefoon meenemen?

Je mag je telefoon meenemen en gebruiken. Maar bij het begin van de les gaat de telefoon uit.

Waar laat ik mijn fiets?

Je zet je fiets in de fietsenstalling.

Is er een lift in het gebouw?

Ja, er is een lift. Niet iedereen mag de lift zomaar gebruiken. Als je de lift nodig hebt, dan vraag je dat eerst aan de concierge.

Klassen en niveaus

Zit je bij elke les op dezelfde plaats?

Nee, meestal niet. In sommige lokalen staan de tafels en de stoelen anders. Bij de eerste les spreken we af op welke plek je de eerste weken zit. Dan kunnen je nieuwe docenten aan de namen wennen! Na een paar weken wisselen de plekken wel eens.

Hoeveel eerste klassen zijn er?

Dit schooljaar zijn er zes eerste klassen. Twee Vakcollege, twee mavo en twee mavo/havo klassen.

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

In de Vakcollege-klassen zitten ongeveer 20 leerlingen. In de mavo- en mavo/havo-klassen zitten tussen de 22 en 30 leerlingen.

Welke niveaus zijn er in het eerste leerjaar?

In het eerste jaar zijn er klassen voor Vakcollege, mavo en mavo/havo.

In welke niveauklas kom ik?

Het is vooral belangrijk welk advies de leerkracht van je basisschool je geeft, want dat advies gebruiken we om je in de juiste klas te plaatsen.

Welke niveaus zijn er in het tweede leerjaar?

In de tweede klas heb je het Vakcollege en de mavo. Ga je naar klas 2 havo, dan verhuis je naar ISW Gasthuislaan of ISW Hoogeland.

Wat is een mavo/havo-klas?

In een mavo/havo-klas kun je na het eerste jaar door op de mavo of door op de havo. Dat hangt ervan af hoe je het in het eerste jaar hebt gedaan.

Kun je van de mavo/havo overstappen naar de havo?

Zit je in een mavo/havo-klas en doe je het goed? Dan kun je in klas 2 naar de havo-klas op ISW Gasthuislaan of ISW Hoogeland. Ook later kun je nog naar de havo: als je je mavodiploma hebt gehaald met mooie cijfers kan je overstappen naar havo-4.

Hoeveel jaar zit je op een mavo?

De mavo duurt vier jaar.

Hoeveel jaar zit je op het vakcollege (vmbo)?

De opleiding Vakcollege (vmbo BL/KL) duurt vier jaar. Je zit eerst twee jaar op ISW Irenestraat, Sweelincklaan of Lage Woerd. Daarna ga je nog twee jaar naar ISW Hoge Woerd.

Wat zijn XL-lessen?

Vind je koken of sporten leuk? Houd je van toneelspelen? Of wil je meer weten van computeranimaties? Je kiest een les naar jouw voorkeur en krijgt een periode extra les in zo'n vak. Dat noemen we een XL-les.

Krijgt iedereen kookles?

Nee, alleen de leerlingen in het Vakcollege gaan koken. Het hoort bij het vak Zorg&Welzijn. Vind je het leuk? Je kunt je wel inschrijven voor de XL-lessen koken.

Wat is de Sweelincklaan Business klas (SBK)?

Je kunt kiezen voor de Sweelincklaan Business klas. In het gewone mavo-programma proberen we je in de lessen bij alle vakken, daar waar mogelijk, met een ‘ondernemende bril’ te laten kijken. Je krijgt in klas 1, 2 en 3 een extra les die gebruikt wordt voor projecten, gastlessen, excursies, bedrijfsbezoeken en nog veel meer activiteiten. Aan het eind van de vierjarige opleiding heb je als Business klas leerling niet alleen je mavo-diploma, maar ook een officieel certificaat. Dit extra diploma geeft uitstekende kansen in het vervolgonderwijs en later ook in het bedrijfsleven. 

 

Wat betekent een sportactieve school?

Wij zijn een sportactieve school. We hebben sporttoernooien en gevarieerde sportdagen. We hebben schoolteams in verschillende sporten en doen mee aan (landelijke) toernooien. We zijn altijd bezig om onze school nog sportiever te maken.

Tekenen jouw ding?

In de vierde klas kun je tekenen als examenvak kiezen. Dat is heel belangrijk als je verder wilt in de grafische sector. Een geweldige kans voor tekentalenten.

Wat is Anglia Engels?

Op vrijwillige basis volg je een zelfstudieprogramma op je eigen niveau. De docenten begeleiden je wel waar nodig. Aan het eind sluit je af met een examen dat een landelijk erkend diploma voor het gevolgde niveau oplevert.

Lessen (vakken)

Welke vakken krijg ik in de eerste klas?

Zit je in een mavo- of mavo/havo-klas, dan krijg je in het eerste jaar: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen, muziek, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwelijke vorming, mentoruur en techniek. Als je in het Vakcollege zit, dan krijg je in het eerste jaar: Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde, techniek, design, zorg en welzijn, society, science, mentoruur en sport. Alle leerlingen in klas 1 en 2 krijgen ook drie keer per jaar XL-lessen.

Hoeveel lesuren heb ik per week?

In de eerste klas heb je per week  31-33 lesuren. Een lesuur is 50 minuten. Sommige vakken heb je twee uur achter elkaar, zoals techniek, Sport, Zorg en Welzijn e.d. We noemen dat een blokuur. De lesdagen zijn niet altijd even lang.

Krijg ik elke dag huiswerk?

Dat hangt af van het vak, de docent, de niveaugroep en hoe snel je zelf huiswerk maakt. Vaak kun je in de les al aan je huiswerk beginnen.

Hoeveel repetities krijg ik?

Dat hangt af van het vak, de docent en de niveaugroep. Sommige lessen, zoals wiskunde, krijg je vier keer per week. Andere lessen, zoals muziek, krijg je maar een keer in de week. Voor wiskunde zal je dan ook meer toetsen krijgen.

Kun je huiswerk op school maken?

Soms kun je in de les al met je huiswerk beginnen. Dat is verstandig om te doen: dan ben je thuis eerder klaar. Bovendien kun je dan nog je vragen stellen aan de leraar van het vak waarvoor je huiswerk moet maken. Je kunt na de lessen ook je huiswerk op school doen. Bij de mediatheek kun je ook een van de computers gebruiken.

Krijg je binnen- of buitengym?

Als het lekker weer is, sporten we voor de herfstvakantie en na de voorjaarsvakantie buiten. Als het heel slecht weer sporten we binnen. In de winter sport je altijd binnen.

Tot hoe laat zit ik op school?

De laatste lessen eindigen om 15.45 uur. Om 16.30 uur gaat de school dicht. Soms heb je in de eerste klas een dag tot 15.45 uur school. Op andere dagen ben je dan om 13.15 uur, 14.05 uur of 14.55 uur klaar.

Welke talen leer je?

Iedere leerling krijgt in ieder geval Nederlands en Engels. Daar moet je ook examen in doen. Op de mavo krijg je ook Frans en Duits.

Heb je ook wel eens een uur geen les?

In de eerste klassen komt dat niet voor. Natuurlijk moeten de leraren van die dag er dan wel zijn. Is er een docent ziek of afwezig, dan heb je meestal een 'opvanguur'. Dan krijg je gewoon les. Je hebt dus bijna nooit 'tussenuren'. Valt er een keer een les uit aan het begin of aan het eind van de dag? Dan mag je later op school komen. Of je kunt eerder naar huis. Op je magister app of op de lichtkrant of via de website kun je altijd zien of er wijzigingen zijn voor de volgende dag.

Zijn er tussenuren en zo ja, wat doe je dan?

Op onze school komen tussenuren nauwelijks voor. Wanneer er een les uitvalt, krijg je een andere les van die dag. Ook kun je een andere leraar krijgen. In zo'n uur krijg je les of kun je alvast je huiswerk maken. Dat vertelt de docent je dan.

Hoe weet ik of er roosterwijzigingen zijn?

Je kunt heel makkelijk zien of er lessen uitvallen of worden vervangen. Die wijzigingen staan op de site van school, of op de lichtkrant in de school (het digitale informatiebord). De site van school kan je ook in de app van Magister zien.

Kennismaken / Schoolkamp / Startweek

Kom ik op school voordat het schooljaar begint?

Ja, voor de zomervakantie kom je een middag bij ons op school. Je kunt dan kennismaken met je klasgenoten en je mentor.

Wat doe je tijdens de startweek?

In de eerste schoolweek krijg je veel te horen over school en de vakken. Ook leer je je nieuwe klasgenoten kennen. Je krijgt een aantal gewone lessen in deze week. Ook zijn er extra activiteiten, zoals bijvoorbeeld een zwemsportdag.

Mentor

Wat is een mentor?

Mentor is een ander woord voor klassenleraar. Je krijgt van je mentor gewoon les in een bepaald vak. Ook heeft je mentor elke week een apart mentoruur met de klas. Je kunt veel dingen met je mentor bespreken: je vragen, schoolresultaten en mogelijke problemen in de klas. Ook je ouders kunnen met vragen bij je mentor terecht.

Wat gebeurt er in het mentoruur?

Tijdens het mentoruur 'leer' je hoe je moet leren. Bijvoorbeeld: Hoe maak je een weekplanning? Hoe gebruik je je agenda en Magister? Hoe pak je het huiswerk aan? Wat zijn goede studiegewoonten? Handige weetjes, die je helpen om het goed te doen op school! Daarnaast wordt er gewerkt aan een leuke sfeer in de klas.

Leer ik ook hoe ik precies moet leren?

In het begin helpen we je goed op gang. Als je huiswerk krijgt, dan hoor je precies wat je moet doen.

Wat is een hulpmentor?

Een hulpmentor is een leerling uit de vierde klas die de mentor helpt. Als je een vraag hebt, kun je ook naar je hulpmentor toe. Want wie kan je nu beter vertellen hoe het gaat op school dan een vierdeklasser?

Wat is een teamleider?

Een teamleider heeft de leiding over een deel van de school. Bij vragen of problemen kun je altijd even bij de teamleider langs gaan.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen of problemen heb?

Eerst ga je naar de mentor. Maar als je nu een probleem met je mentor hebt? Dan kun je dat bespreken met de teamleider. Die kan je ook helpen bij andere vragen of problemen. Op school hebben we ook een zorgteam. Daar zitten allemaal specialisten in die jou kunnen helpen. Bijvoorbeeld als je moeilijk kunt lezen of schrijven. Dan kun je hulp krijgen van de remedial teacher. Komen we er op school niet uit? Dan weten we precies bij wie je buiten de school moet zijn.

Wat doet een decaan?

Een decaan is iemand die je in een hogere klas pas tegenkomt. Hij of zij kan je helpen om na de onderbouw de sector te kiezen die het beste bij je past. Ook helpt hij of zij je als je na deze school weer naar een andere school wilt. Samen met de decaan kies je dan de beste opleiding voor jou.

Zorg voor de leerling

Als het niet zo lekker gaat, wie helpt me dan?

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor houdt de studieresultaten van jou en de andere leerlingen goed in de gaten. Ook let de mentor op de sfeer in de klas. Je kunt een mentor het best vergelijken met de meester of juf die je gewend was in groep acht van de basisschool. Hij kent je straks goed en je kunt altijd bij hem of haar terecht. Ook vertelt de mentor op de ouderavonden aan je ouder(s) of verzorger(s) hoe het met jou gaat op school.

Als ik nog meer hulp nodig heb, bij wie kan ik dan terecht?

Op onze school vind je een zorgteam dat veel voor je kan doen. Er is een zorgcoördinator die precies weet bij wie je moet zijn. Heb je moeite met lezen of schrijven (dyslexie)? Dan krijg je begeleiding van een remedial teacher. Zo zijn er nog veel meer specialisten, binnen en buiten school. Er zijn ook allerlei trainingen: een faalangsttraining bijvoorbeeld, of een training in sociale vaardigheden. Als jij vertelt wat je wilt, dan kan de zorgcoördinator samen met jou en je ouders een oplossing zoeken.

Wat doe ik als ik gepest word?

We staan niet toe dat er iemand wordt gepest op school. In klas 1 doen we daarom een anti-pestproject. Word je toch gepest? Zeg het zo snel mogelijk tegen een docent of mentor. Samen met de pesters gaan we het probleem oplossen. We willen graag dat iedereen zich in school prettig en veilig kan voelen.

Ik heb dyslexie. Wat doen jullie daarmee?

Heb je ook een dyslexieverklaring? Dan krijg je van school een dyslexiepas. Je hebt dan meer tijd bij een toets. Bij dyslexie kun je ook extra begeleiding van de remedial teacher krijgen. Misschien weet je nog niet zeker of je wel dyslexie hebt. Daarom maak je in de eerste klas een paar toetsen.

Ik heb een dyslexieverklaring. Wat heb ik daaraan op school?

Als jij zo'n verklaring hebt, mogen we je meer tijd geven bij toetsen en examens. Ook krijg je extra begeleiding van de remedial teacher. Daardoor leer je wat beter omgaan met je dyslexie. We hebben ook hulpmiddelen die je kunt gebruiken.

Ik denk wel eens dat ik dyslectisch ben. Kan de school dat nagaan?

Al in de eerste schoolweken krijg je een paar kleine testjes. Die laten zien of je wel of geen dyslexie hebt. Twijfelen we, dan gaan we aan de slag met een uitgebreide test. Ben je toch dyslectisch? Dan nemen we contact op met je ouders. Ook ga je voor een onderzoek naar een orthopedagoog of psycholoog. Je krijgt dan een verklaring dat je dyslexie hebt.

Ik heb ADHD. Wat doen jullie daarmee op school?

Als je ADHD hebt, houden de docenten daar rekening mee. Het is dan voor jou misschien moeilijk om je te concentreren in de klas. Daarom maken we daar afspraken over, samen met de teamleider, je mentor en de docenten. Soms ben je al geholpen met een andere plek in de klas, zoals vooraan. Slik je er medicijnen tegen? Meld het even bij je mentor op school.

Rapporten en cijfers

Kunnen mijn ouders op internet mijn cijfers bekijken?

Ja, dat kan! Aan het begin van het schooljaar krijg je een code voor Magister. Als je daarmee inlogt op onze site, kun je zien welke cijfers je hebt gehaald.

Hoeveel rapporten krijg ik per jaar?

Je krijgt drie keer per jaar een rapport. Op dat rapport staat het gemiddelde cijfer dat je tot dan toe voor het vak hebt behaald.

Hoe kan ik mijn cijfers verbeteren?

Wil je hogere cijfers? Dat begint met opletten in de les, goed leren en altijd je huiswerk maken. Het helpt ook als je uitgerust bent, dus zorg dat je genoeg slaapt! Heb je een toets gemaakt en viel het cijfer tegen? Praat er dan over met je docent wat je fout hebt gedaan. Heb je moeite met een vak? Vertel het dan je docent. Hij of zij heeft zeker tips die je kunnen helpen. Of hoe je je goed kunt voorbereiden op een toets. En je docent legt je graag nog een keer uit hoe het precies zat met dat ene moeilijke onderwerp.

Wat gebeurt er als ik door ziekte een toets mis?

Als je een toets mist, dan maak je een afspraak met de docent. Dan kun je op een ander moment de toets inhalen.

Sfeer

Is het een gezellige school?

Ja zeker, we zijn een heel gezellige school, met veel leuke leerlingen en docenten. We gaan op een plezierige manier met elkaar om.

Wat kan ik als leerling doen om het gezellig te maken op school?

Iedereen kan meehelpen om de sfeer op school goed te houden. Dat is niet moeilijk: houd een beetje rekening met elkaar. We vinden respect voor anderen (leerlingen en personeel) heel belangrijk. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn op school. Als je je niet prettig voelt op school, dan doen we ons best om dat te veranderen. We vinden het leuk als je actief aan de slag gaat voor de school. Je kunt bijvoorbeeld meedoen met de leerlingencommissie.

Wat kan ik met de cultuurkaart die ik krijg?

Elk jaar krijg je de Cultuurkaart. Zorg dat je de kaart altijd bij je hebt. Je krijgt dan korting in winkels en in de bioscoop. En over cultuur gesproken: we organiseren op school ook veel culturele activiteiten!

Leuke activiteiten

Houd ik nog tijd over voor mijn hobby of mijn sport?

Natuurlijk houd je nog tijd over voor andere leuke dingen. Het is niet de bedoeling dat je straks niet meer kunt sporten of je hobby moet opgeven. Je huiswerk is belangrijk, maar je moet af en toe ook iets anders kunnen doen.

Zijn er ook schoolfeesten?

We hebben een eigen feestcommissie. Die organiseert een paar avonden per jaar een schoolfeest.

Zijn er sportdagen?

Elk jaar organiseren de sportleraren een sportdag en sporttoernooien. Ook kun je je opgeven voor schoolteams.

Zijn er uitstapjes in de eerste klas?

We gaan bijvoorbeeld op bezoek bij musea. Soms doen we een project op school. Daar hoort dan wel eens een bezoek bij, bijvoorbeeld aan het Archeon of Blijdorp.