HOT-klas

In januari 2018 zijn we gestart met een pilot huiswerkklas. Deze klas, die we HOT-klas noemen (Huiswerk Onder Toezicht), is bedoeld voor gemotiveerde leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben, door in alle rust met hun huiswerk bezig te zijn op school. Het is nadrukkelijk geen bijles om een bepaald vak bij te spijkeren. In de pilot periode is de huiswerkklas beschikbaar voor maximaal 30 leerlingen. In volgorde van aanmelding zullen de leerlingen worden geplaatst. Een leerling neemt altijd deel voor een periode van acht weken. Nadat de pilot is afgerond, wordt met alle betrokkenen de opgedane ervaring besproken. Naar aanleiding van deze evaluatie starten we in het nieuwe school met de definitieve vorm van de HOT-klas.