Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is het nieuwe lezen en schrijven. 21e eeuwse vaardigheden laten landen in het onderwijs, we zijn er als school maar druk mee. Hoe maak je de leerlingen digitaal geletterd? En hoe zorg je ervoor dat je als school digitaal geletterd bent? Op dit moment wordt er een curiculum geschreven voor de lessen digitale geletterdheid in het eerste en tweede leerljaar.

Bij digitale geletterdheid draait het om vier digitale vaardigheden:

  • ICT-basisvaardigheden
  • Computational thinking
  • Mediawijsheid
  • Informatievaardigheden

Als je wilt dat leerlingen digitaal geletterd worden, moet je aan alle vaardigheden aandacht besteden. In het schooljaar 2018-2019 starten we met lessen digitale geletterdheid.