Anglia

Vorig jaar zijn wij in onze brugklassen mavo en mavo/havo begonnen met het aanbieden van Anglia en dat was een doorslaand succes! Alle deelnemers zijn geslaagd en hebben hun certificaat ontvangen. Dit schooljaar bieden wij de Anglia cursus wederom aan. Ditmaal voor onze mavo 1, mavo/havo 1 en mavo 2 leerlingen. Anglia biedt cursussen Engels aan op verschillende niveaus. Leerlingen werken, voornamelijk thuis, aan hun individuele programma. De docent op school is beschikbaar voor vragen en ondersteuning als dat nodig is. In april komt een examinator van Anglia naar school om het examen af te nemen. Na enkele weken krijgen we te horen wie er geslaagd zijn. Deze leerlingen krijgen een diploma waarmee zij hun niveau kunnen aantonen. Dit is erg handig voor een vervolgopleiding, doorstroming naar havo of later op de arbeidsmarkt.

Iedere leerling kan deelnemen op zijn/haar niveau. Afgelopen jaar waren er leerlingen die deelnamen op een niveau dat een stuk hoger lag dan het niveau van hun eigen klas. Erg leuk natuurlijk, want zo kun je aantonen dat je voor wat betreft Engels al veel verder bent. Tevens waren er leerlingen die het niveau van de klas volgden of een niveau eronder. Dit betrof de leerlingen die Engels lastig vinden en de basis eigenlijk wat wilden verstevigen en de reeds behandelde stof nog eens wilden herhalen. Omdat het volledig op je eigen niveau is, zijn er voor iedereen succeskansen! De deelnemers van vorig jaar kunnen ook dit jaar weer deelnemen. Zo klim je ieder schooljaar een niveau omhoog. Anglia is een mooie manier om je Engels op je eigen niveau en tempo te verbeteren. Wij hopen weer op veel enthousiaste deelnemers dit schooljaar!