In schooljaar 2020/2021 kun je nog één jaar terecht voor Vakcollege onderwijs op ISW SWLN. Je kunt je dus aanmelden voor jaargroep 1, echter starten wij pas een klas bij voldoende animo. Vakcollege is toegankelijk voor leerlingen met een basis en/of kader advies.

Praktisch
Op het Vakcollege volg je naast een aantal theoretische vakken ook een aantal praktische vakken. De bekende vakken zoals zorg en welzijn, techniek en design hebben veel praktijkopdrachten. Je kunt dus lekker bezig zijn met je handen. Maar ook een vak als economie heeft naast de theoretische onderdelen verschillende praktijkopdrachten. Bij het werken in een winkel moet je bijvoorbeeld goed kunnen inpakken, maar ook leren afrekenen.  

1 jaar SWLN
Je kunt bij ISW SWLN één jaar Vakcollege volgen (schooljaar 2020/2021). Daarna stap je over naar Westland Vakcollege in Naaldwijk waar je verder werkt aan een keuze voor de bovenbouw. Je kunt binnen ISW kiezen voor BWI (bouwen wonen en interieur), economie en ondernemen, PIE (produceren, installeren en energie) en zorg en welzijn.

Westland Vakcollege
Binnen ISW kun je ook kiezen om direct volgend schooljaar te starten op het Vakcollege in Naaldwijk. Daar wordt gewerkt aan het compleet nieuw vormgegeven Vakcollege. Meer informatie over het Westland Vakcollege vind je op de website van deze school.