Huiswerkklas

Bij ISW Sweelincklaan maken we gebruik van een huiswerkklas. Deze klas, die we HOT-klas noemen (Huiswerk Onder Toezicht), is bedoeld voor gemotiveerde leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben, door in alle rust met hun huiswerk bezig te zijn op school. Het is nadrukkelijk geen bijles om een bepaald vak bij te spijkeren. We proberen te werken met beperkte groepen, in volgorde van aanmelding worden leerlingen geplaatst. Een leerling neemt altijd deel voor een periode van acht weken.