Anglia


Het Anglia Netwerk is een actieve en snelgroeiende non-profit groep van inmiddels ruim 400 scholen die in Nederland internationaal samenwerken om het Engels te stimuleren. Anglia ontwikkelt internationaal erkende examens op verschillende niveaus op het gebied van lezen, luisteren en schrijven. In veel landen in en buiten Europa is het mogelijk om Anglia examens te doen.

Een internationaal erkend examen Engels blijkt veel leerlingen aan te spreken. Het examen wordt op de eigen school afgelegd en vervolgens in Engeland door docenten van het Chichester College nagekeken. Na ongeveer 6 weken is de uitslag bekend en worden de certificaten opgestuurd. Hierop staat het niveau vermeld en het percentage goede antwoorden. Er zijn 4 beoordelingsniveaus: refer (afgewezen), pass (voldoende), merit (ruim voldoende), distinction (uitstekend). De certificaten krijgen de leerlingen op school uitgereikt.
 
Op onze school kunnen leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3 deelnemen aan Anglia. Er kan op verschillende niveaus worden deelgenomen, waardoor alle leerlingen op een passend niveau kunnen inschrijven. Per niveau wordt uitgebreid aangegeven wat een leerling moet beheersen. Daaraan kan hij/zij gericht werken. Op die manier kunnen alle leerlingen hun niveau verbeteren. Het examenprogramma richt zich op lees-, schrijf- en luistervaardigheid Engels.
 
Tegenwoordig is een goede beheersing van de Engelse taal heel belangrijk. Op middelbare en hogere beroepsopleidingen worden steeds meer lessen in het Engels gegeven en er wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van Engelse studieboeken. Daarom is het deelnemen aan Anglia zeker niet alleen voor leerlingen die het Engels al goed beheersen, maar vooral ook voor leerlingen die moeite hebben met Engels en hun basis verder willen verstevigen.
 
De leerlingen kunnen diverse opeenvolgende jaren meedoen. Steeds op een hoger niveau. Voor meer informatie over Anglia examens en het Anglia netwerk verwijzen wij u naar de website www.anglia.nl.
 
Uw zoon/dochter kan zich voorbereiden op de examens door te oefenen met een studieboek dat via school aangeschaft kan worden en met de grammar points en de oefenexamens op de Anglia site. Op de ELO staan veel handige links en tips. In overleg met de docent wordt bepaald welk niveau het beste bij hem/haar past. Dit bepalen we door bij alle geïnteresseerden een korte toets af te nemen. Deze toets geeft aan op welk niveau de leerling nu zit. Afhankelijk van de wensen (wil de leerling zich verder uit laten dagen of is het juist fijn om de basis nog eens te herhalen) bepaalt uw zoon/dochter samen met de docent het passende niveau. Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter zich voornamelijk zelfstandig voorbereidt op het examen in zijn/haar eigen tijd. Voor vragen en voor het nakijken van de schrijfopdrachten kunnen de leerlingen terecht bij hun docent Engels.
 
Het voordeel van Anglia is dat de kosten van deelname veel lager zijn dan van vergelijkbare examens en dat de examens op school gemaakt kunnen worden. Omdat het een aanvullend en vrijwillig programma betreft, kan de school de kosten niet voor haar rekening nemen. Deze worden doorberekend aan de ouders. De kosten zijn iets hoger dan weergegeven op de Anglia website. Dit komt omdat de school een deel van de kosten voor de begeleiding en de administratie in rekening brengt. Als het aantal aanmeldingen te groot is, worden de deelnemers op volgorde van inschrijving geplaatst.

De prijs* van de examens is afhankelijk van het niveau:
Primary                                                € 35,00
Preliminary                                         € 40,00
Elementary                                         € 50,00
Pre-intermediate                               € 60,00
Intermediate                                       € 70,00
Advanced​                                             € 80,00
Proficiency​                                          € 90,00
* Bovenop het examengeld komt een bedrag van € 20,00 voor de aanschaf van het boek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende docenten:
Mevrouw Bakker, bki@isw.info
Mevrouw Muller, mlr@isw.info