Ouderbijdrage

De school gebruikt de ouderbijdrage voor leermiddelen en leerlingactiviteiten die buiten de overheidssubsidie vallen. De ouderbijdrage is vrijwillig. De school wil de ouderbijdrage zo laag mogelijk houden en gelukkig heeft ISW al jaren één van de laagste ouderbijdrages in de regio. De ouderbijdrage  voor het schooljaar 2018-2019 bestaat uit twee delen € 60,- en € 23 samen € 83,- per leerling. De volgende kosten worden daarmee gedekt:

  • extra leermiddelen ICT
  • vieringen
  • kosten ouder- en leerlingenraad
  • reproductiekosten
  • consumpties ouderavonden

De locaties brengen verder specifieke zaken in rekening zoals de werkweken, materialen, excursies e.d. Eind september/begin oktober ontvangt u een brief over de ouderbijdrage. Is de hoogte van de ouderbijdrage voor u een groot bezwaar, dan kunt u een (gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen bij de locatiedirecteur.